Menu
Tekst vergroten

Nieuws

Besmetting snel onder controle

Binnen Ruitersbos is scabiës (schurft) geconstateerd. Tot op heden zijn er 4 bewoners met de aandoening besmet. Scabiës is een ongevaarlijke besmettelijke huidaandoening die veroorzaakt wordt door schurftmijt en  doorgaans veel last kan veroorzaken, vooral jeuk.  Door onder andere intensief huidcontact met iemand die scabiës heeft, kan je besmet raken. Na besmetting duurt het nog twee tot zes weken voordat er klachten ontstaan. Er treedt geen besmetting op door slechte hygiëne of bijvoorbeeld het geven van een hand. Deze huidaandoening is goed te behandelen.

Inmiddels zijn, in nauwe samenwerking met de GGD West-Brabant afdeling infectieziektebestrijding, maatregelen in gang gezet samen met het door Ruitersbos geformeerde scabiësteam. Om de ziekte goed te bestrijden wordt iedereen die kans heeft gelopen op besmetting behandeld. Er is hierbij breed ingezet, op zowel betrokken personeelsleden, bewoners, familieleden, behandelaren, leveranciers  en bezoekers. Deze zijn geïnformeerd en worden op basis van de inventarisatie behandeld.

Wij vinden het erg vervelend en stellen alles is in het werk op verdere verspreiding tegen te gaan. Ook willen we onze medewerkers bedanken die er alles aan doen om de overlast voor bewoners tot een minimum te beperken door aandacht voor de dingen van alledag.

Met de ingezette maatregelen gaan we er vanuit dat de besmetting snel onder controle is. 

 

Terug naar het overzicht