Menu
Tekst vergroten

Welzijn

Dagcentrum

Het dagcentrum biedt een zinvolle en gezellige dagbesteding voor de bewoners van Ruitersbos en voor wijkbewoners.

De wijkbewoner ontvangt net als de bewoner ondersteuning, begeleiding en, afhankelijk van de indicatie, behandeling van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een logopedist. Op deze manier kunnen zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde thuissituatie blijven wonen. Mocht het nodig zijn dat mensen naar ons woon- of zorgcentrum verhuizen, dan is Ruitersbos al vertrouwd terrein.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het dagcentrum via telefoonnummer 076-5608152.