Menu
Tekst vergroten

Welzijn

Mentaal welbevinden

Geestelijke verzorging - Levensoriëntatie op maat

Oud(er) worden wordt als iets moois gezien. We zingen niet voor niets bij een verjaardag ‘Lang zult u leven’. Wat niet altijd gedeeld en hardop gezegd wordt is dat ouder worden vaak gepaard gaat met zingevings- en levensvragen. Zoals: ‘Wat is de zin van het ouder worden zelf?’, ‘Hoe ga ik om met verlies van regie en gezondheid?’ en ‘Hoe behoud ik mijn eigen identiteit nu ik gedwongen samenwoon met anderen en ik een gebrek aan privacy ervaar?’. Mogelijk kampt u ook met een van deze vragen of heeft u een andere levensvraag waar u graag eens over zou willen praten.

Geestelijk verzorger bij Ruitersbos

Uw mentaal welbevinden vinden wij heel belangrijk. Binnen Ruitersbos ondersteunen we daarin op verschillende manieren. Een waardevolle ondersteuning bieden we in de vorm van een geestelijk verzorger. Iedereen kan een beroep doen op de geestelijk verzorger: bewoners, naasten, vrijwilligers en medewerkers. De geestelijk verzorger biedt professionele ondersteuning en begeleiding ongeacht welke geloofs- of levensovertuiging iemand heeft. 

Individuele vertrouwelijke gesprekken

Onze geestelijk verzorger staat voor u klaar. U kunt gesprekken voeren over levensvragen en ethische dilemma’s. Zij staat met u stil bij wat er gebeurt (of is gebeurd) en wat dat betekent in uw leven. U kunt uw hart luchten en vrijuit spreken. Dit kan u steunen bij het omgaan met het verlies van zelfstandigheid en fysieke en mentale vermogens. Een gesprek met de geestelijk verzorger is altijd in vertrouwen. 

Groepsgesprekken

U kunt ook deelnemen aan een gespreksgroep. Hier kunt u samen met anderen stil staan bij levensvragen. Door het uitwisselen van gedachten, gevoelens en ervaringen neemt het gevoel van verbondenheid toe.

Krachtbronnen, rituelen, vieringen en het stiltecentrum

Naast de gesprekken bieden we nog meer aan. U kunt denken aan het samen met de geestelijk verzorger op zoek gaan naar krachtbronnen. Wat geeft u extra kracht? Dit kan van alles zijn: muziek, de natuur of een gedicht wellicht. Ook rituelen en vieringen (kerkdiensten en bezinningsbijeenkomsten) staan op de agenda. Ruitersbos beschikt over een eigen stiltecentrum. Dit bevindt zich op de begane grond; als u met uw gezicht naar de receptie staat naar rechts de gang in, aan het eind. U kunt hier een lichtje aansteken, de stilte opzoeken en ruimte geven aan uw gedachten en gevoelens. In het stiltecentrum staat ook een troostboom, een liefdevol gebaar naar de overleden bewoners en hun nabestaanden.

Ondersteuning voor familie en naasten:

De geestelijk verzorger is er ook voor de mensen in uw omgeving. Uw naasten kunnen bij de ondersteuning denken aan begeleiding bij afscheid en rouw, middels

  • Herdenkingsbijeenkomsten; stilstaan bij het verlies van naasten.
  • Waakkoffer; het waken bij een stervende kan soms enkele dagen duren. De waakkoffer biedt ondersteuning aan familieleden en naasten. Er zitten allerlei voorwerpen in zoals een deken, teksten en muziek. 
  • Baarkleed; er is een speciaal baarkleed voor Ruitersbos ontworpen. Dit hangt in het stiltecentrum. 

Ook kunnen familie en naasten denken aan het inwinnen van advies bij ethische vragen en stilstaan bij de veranderende relatie met hun naaste.

Ondersteuning voor medewerkers:

Wij vinden dat geestelijke verzorging integraal onderdeel is van de zorg. Daarom ondersteunen we ook onze medewerkers, bijvoorbeeld in het omgaan met vragen rondom euthanasie en het beëindiging van de behandeling. De geestelijk verzorger zorgt voor scholing en reflectie door middel van het moreel beraad.

Samenwerking Kerken

Diverse kerkgenootschappen zijn actief betrokken bij Ruitersbos. De geestelijk verzorger en de kerken stemmen hun activiteiten onderling af en werken nauw samen.

‘Ieder die met de kwetsbaarheid en de eindigheid van het leven in aanraking komt, wordt geconfronteerd met vragen als: Wat is de zin van dit leven nu ik niet meer zelfstandig kan wonen? Hoe ga ik om met afhankelijk zijn van de zorg van anderen? 

Contact met de geestelijk verzorger

Geestelijk verzorger Alisa Donders is te bereiken via de receptie van Ruitersbos. Telefoon: (076) 56 57 150, e-mail a.donders@ruitersbos.nl  

We hebben aanvullende informatie voor u over:

  • Palliatieve sedatie
  • Bewust afzien van eten en drinken
  • Morfine, fabels en feiten
  • Een dierbare verliezen

Vraag ernaar bij onze medewerkers.