Menu
Tekst vergroten

Welzijn

Vrienden van Ruitersbos

Stichting Vrienden van Ruitersbos springt bij een aantal activiteiten financieel bij. Hoe groter het aantal vrienden, hoe meer we de bewoners van Ruitersbos kunnen steunen.

Iedereen kan vriend worden. Personen kunnen al steunen met een jaarlijkse bijdrage van € 15,-. Bedrijven kunnen voor € 50,- vriend worden. Ook een eenmalige schenking, erfenis of legaat is van harte welkom.

Met steun van Stichting Vrienden van Ruitersbos is al veel gerealiseerd zoals een jeu-de-boules baan, een beschut zitbankje in de tuin en zijn een duofiets en beeldkrant aangeschafd. 

Voelt u zich betrokken bij Ruitersbos en draagt u onze bewoners een warm hart toe? Dan is Stichting Vrienden van Ruitersbos iets voor u.

Wilt u vriend worden? Mail dan naar info@ruitersbos.nl o.v.v. Stichting Vrienden van Ruitersbos.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zie ook de promotie ansichtkaart van de Stichting Vrienden van Ruitersbos. Deze liggen ook in het folderrek bij de receptie van ruitersbos.

Stichting Vrienden van Ruitersbos is door de belastingdienst aangemerkt als een instelling zoals bedoeld in artikel 24, lid 4, van de successiewet 1956.