Menu
Tekst vergroten

Nieuws

NZa gaat akkoord met fusieovereenkomst Ruitersbos en Thebe

De NZa heeft begin augustus akkoord gegeven op de fusie Ruitersbos en Thebe. De zorgvisies van Ruitersbos en Thebe vloeien harmonieus in elkaar over. Beide organisaties gaan uit van de kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten en vinden het belangrijk om naasten daarin nauw te betrekken. De beoogde fusie zal niet leiden tot boventalligheid voor de medewerkers van beide organisaties.

Ruitersbos: nieuwe huisvesting
Ruitersbos is een zelfstandige zorgorganisatie in Breda, waar 119 oudere mensen met een zorgindicatie wonen. De organisatie biedt naast wonen met zorg ook herstelzorg, dagopvang en zorg aan huis: zowel voor huurders op het eigen terrein als in de wijk. De komende jaren staat Ruitersbos voor de opgave om de huisvesting en de organisatie toekomstbestendig te maken. Dat betekent dat er stappen gezet zullen worden op het gebied van vastgoed, financiën, automatisering, zorginnovatie en duurzaamheid. Ruitersbos heeft in Thebe een partner gevonden die aan de realisatie van de nieuwbouw en de toekomstbestendigheid kan bijdragen. Michel Wijngaards, bestuurder van Ruitersbos: “We hebben het lang zelfstandig volgehouden en daar mogen we trots op zijn. Het is een inspirerende ontdekkingsreis geweest, die zeker nog niet ten einde is. We blijven nieuwsgierig naar  elkaar en zoeken steeds de beste  oplossingen  voor bepaalde dilemma’s. Het verpleeghuis en de vier aanleunflats vormen een prachtige mogelijkheid om veilig en zelfstandig wonen te combineren. We kunnen dat nu samen met Thebe toekomstbestendig maken en daarom ben ik vooral blij voor onze cliënten en onze medewerkers.”

Thebe: sterke keten van zorg in Breda  
Voor Thebe, met 24 woonzorgcentra en wijkverpleging in Midden- en West-Brabant, betekent de voorgenomen fusie een goede mogelijkheid om de keten van ondersteuning en zorg verder te versterken in de regio Breda. Luc Kenter, voorzitter van de raad van bestuur van Thebe: “Ons gemeenschappelijke doel is dat alle (oudere) Bredanaren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen: met de bij hen passende  ondersteuning, zorg en begeleiding. Thebe zet zich ervoor in dat iedereen een beroep kan doen op de ondersteuning en zorg die nodig is, vanuit diverse woonzorglocaties en via begeleiding, dagbesteding en wijkverpleging. Juist de eigen identiteit en de kleinschaligheid van Ruitersbos zijn hierbij van meerwaarde: in de toekomst zal alleen maar meer vraag zijn naar diversiteit.” 

Terug naar het overzicht