Menu
Tekst vergroten

Nieuws

Ruitersbos en Thebe bouwen samen aan de toekomst

De Brabantse zorgorganisaties Ruitersbos en Thebe slaan de handen ineen. Deze week hebben de twee partijen samen een intentieovereenkomst ondertekend om een strategische samenwerking aan te gaan en samen te bouwen aan de toekomst. De komende maanden wordt in diverse werkgroepen nader bestudeerd hoe de samenwerking vormgegeven kan worden, waarschijnlijk leidend tot een fusie. Rond de zomer worden de definitieve plannen verwacht, die ingediend worden voor toetsing bij de NZa en ACM. 

Ruitersbos is een zelfstandige zorgorganisatie in Breda, waar 119 oudere mensen met een zorgindicatie wonen. De organisatie biedt naast wonen met zorg ook herstelzorg, dagopvang en zorg aan huis: zowel voor huurders op het eigen terrein als in de wijk. De komende jaren staat Ruitersbos voor de opgave om de huisvesting en de organisatie toekomstbestendig te maken. Dat betekent dat er stappen gezet zullen worden op het gebied van vastgoed, financiën, automatisering, zorginnovatie en duurzaamheid. Om deze opgave goed voorbereid tegemoet te treden, wil  Ruitersbos nauw samenwerken met Thebe.

Voor Thebe, met 23 woonzorgcentra en wijkverpleging in Midden- en West-Brabant, betekent de samenwerking een goede mogelijkheid om de keten van ondersteuning en zorg te versterken in de regio Breda. Het doel is dat alle (oudere) mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met de juiste ondersteuning, zorg en begeleiding. Door de krachten van de diverse woonzorglocaties te koppelen aan wijkverpleging, dagbesteding en begeleiding wordt een stevig fundament gelegd onder deze visie. Juist de eigen identiteit en de kleinschaligheid van Ruitersbos zijn hierbij van meerwaarde wat betreft Thebe: in de toekomst zal alleen maar meer vraag zijn naar diversiteit. 

Visie op zorg
De zorgvisies van Ruitersbos en Thebe vloeien harmonieus in elkaar over. Beide organisaties gaan uit van kwaliteit van leven en het welbevinden van cliënten en vinden het belangrijk om naasten daarin nauw te betrekken. Voor cliënten zal de samenwerking weinig veranderingen brengen; Thebe hecht grote waarde aan het behoud van de eigen identiteit van alle woonzorglocaties.

Terug naar het overzicht