Menu
Tekst vergroten

Nieuws

Ruitersbos organiseert symposium 'Zelf denken, samen doen'

Dilemma’s komen in de zorg dagelijks voor. Vraag een willekeurig persoon werkzaam in of betrokken bij de zorg een dilemma te noemen en hij of zij zal er zo eentje kunnen noemen. Alleen hoe gaat u op een goede manier met een dilemma om? Dat is een lastigere vraag. Wilt u hier meer over weten en mee oefenen? Kom dan naar het gratis Symposium ‘Zelf denken, Samen doen’. Het symposium vindt plaats op dinsdag 21 november van 16 tot 19 uur. Locatie Gasterie, Ruitersbos (Boeimeerweg 2 Breda).

Programma
We bieden u tijdens het symposium een goede mix van theorie en praktijk; uitwisselen aan de hand van persoonlijke casuïstiek.

15.30 uur Inloop Gasterie
16.00 uur Welkom door bestuurder en geestelijk verzorgster Ruitersbos
16.15 uur  Interactieve presentatie met verhalen, ervaringen en aansprekende theorie door sprekers Inge van Nistelrooij en Marieke Breed. Met muzikale omlijsting door Lisa Franken op de cello (Bach).
Inge en Marieke staan stil bij de volgende onderdelen:
1. Interactieve inleiding in ethiek en het eigen ethische kompas
2. Voorbeeldoefening: van verhaal naar ethisch gesprek
3. Oefening in de zaal rondom verhalen en ethische vragen
4. Aansprekende voorbeelden van ethische reflectie
18.00 uur Afsluiting met borrel en hapjes.

Aanmelden
U kunt het symposium kosteloos bijwonen. We hebben beperkt plaats dus wilt u gegarandeerd zijn van een plek, meld u dan snel aan. Aanmelden kan met een email aan secretariaat@ruitersbos.nl.  In de week voorafgaand aan het symposium ontvangt u nog extra informatie van ons. Heeft u tussentijdse vragen, stelt u ze dan aan het Secretariaat. De dames zijn bereikbaar per mail secretariaat@ruitersbos.nl of per telefoon 076-565 7150.
Voor de medewerkers van Ruitersbos geldt 1 uur werktijd en 1 uur eigen tijd.

 

Over de sprekers
Inge van Nistelrooij, zorgethica, onderzoeker en universitair docent zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Marieke Breed, zorgethisch onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Inge van Nistelrooij (1967) studeerde in 1995 af in de theologie op een (bekroonde) scriptie over zorgethiek, onder begeleiding van Annelies van Heijst. Later werkte zij als trainer moreel beraad in de zorgsector, waar zij medewerkers van instellingen voor ouderenzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, ziekenhuizen, en de jeugdzorg trainde in moreel beraad en andere vormen van ethische reflectie. Zij promoveerde in 2014 op een proefschrift over zelfopoffering in de zorg. Naast haar onderzoeks- en onderwijswerk is zij hoofdredacteur van de website www.zorgethiek.nu , publiceert, geeft lezingen, is lid van het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (www.hetneon.nl) en doceert aan de postacademische beroepsopleiding ‘Ethiek in de zorgsector’ in Nijmegen.

Marieke Breed (1984) studeerde Culturele Antropologie en vervolgens de master Zorgethiek en Beleid. In 2015 deed ze onderzoek naar ‘morele problemen onder ziekenhuismedewerkers’, in opdracht van het IJsselland ziekenhuis. Ze verzamelde verhalen van de medewerkers en organiseerde en leidde focusgroepen. Sinds september 2016 doet ze een participatief actieonderzoek in een verpleeghuis. Ze werkt samen met medewerkers uit het verpleeghuis. Ook loopt en werkt ze mee in de praktijk van de verpleeghuiszorg. Voor Marieke een nieuwe wereld. Maar na een jaar meelopen en meedoen heeft ze veel geleerd en ook vooral veel mooie, inspirerende momenten meegemaakt! Naast haar onderzoekswerk, werkt Marieke nog twee dagen per week op een röntgenafdeling en zit ze in de redactie van de website www.zorgethiek.nu.


 

Terug naar het overzicht