Menu
Tekst vergroten

Wonen en zorg

Groepswonen in een dementievriendelijk huis

Wij vinden het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. Na een zorgvuldige voorbereidingsperiode verandert Ruitersbos vanaf 21 september 2020 in een dementievriendelijk huis. Dit betekent wonen binnen een veilige en vertrouwde omgeving, ook met vergeetachtigheid of dementie.  Zo heeft u beschikking over uw eigen appartement en prachtig aangelegde groene tuinen. In de gemeenschappelijke huiskamers kunt u samen met de andere bewoners eten en vinden ook activiteiten plaats.

Dementiezorg bij Ruitersbos

De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Ook bij Ruitersbos. We bieden kleinschalig wonen aan in een huiselijke sfeer waarbij we inzetten op belevingsgerichte zorg. Zo sluiten we aan op de leefwereld van bewoners. Familie is hierin onmisbaar. We willen dat zij zich thuis voelen in Ruitersbos en zich gesteund voelen. 

Meer en langere geluksmomenten

Familie kan vaak als geen ander vertellen wanneer en waardoor hun naaste een geluksmoment ervaart, we voeren daar geregeld het gesprek over met elkaar. Aanvullend zetten we Dementia Care Mapping (DCM) in, een  wetenschappelijk gevalideerde methode die ontwikkeld is door de Bradford Universiteit. De methode maakt inzichtelijk welke persoonlijke behoeften iemand met dementie heeft en hoe het met hem of haar gaat. Door hier op in te spelen zien we dat bewoners met dementie meer en langere geluksmomenten ervaren. En wat ons betreft draait het daarom: kwaliteit van leven en genieten. Samen op weg naar een dementievriendelijk Ruitersbos!

Wet Zorg en Dwang

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (afgekort WZD) van kracht, en is nodig voor bewoners met o.a. dementie. Uitgangspunt van de WZD is dat onvrijwillige zorg alleen wordt ingezet als het écht niet anders kan. In de WZD staat wat uw rechten zijn als u onvrijwillige zorg ontvangt. De wet regelt wanneer, waarom en hoe u onvrijwillige zorg krijgt én dat die onvrijwillige zorg zo mogelijk afgebouwd wordt.

Voor meer informatie over de WZD verwijzen wij u door naar onderstaande websites.

https://www.dwangindezorg.nl/wzd/clienten/informatieproducten

https://www.thebe.nl/over-thebe/wet-zorg-en-dwang/

Wilt u eens komen kijken bij Ruitersbos of wenst u meer informatie? Onze collega’s van het zorgadviesbureau staan u graag te woord.

Ilse de Wolf, fotografe, BredaPhoto oktober 2016